Untitled
logo loeks en bartje afdelingslogo groningen
sitemap
home knop

logo wg Eemsmond

Genealogie op de PC
Seniorenmiddag in Kuilsburg december 2004

Het onderwerp van de laatste seniorenmiddag die de werkgroep Eemsmond in 2004 organiseerde, was dit keer genealogie oftewel stamboomonderzoek.
Dit mag zich verheugen in een groeiende belangstelling.
Hoewel er natuurlijk ook jonge mensen zijn, die zich hier mee bezig houden krijgen veel mensen, naarmate ze ouder worden, steeds meer belangstelling voor dit onderwerp.
Een goede bron van informatie kunnen zijn de trouwboekjes van ouders en grootouders en natuurlijk kan men ook via nog in leven zijnde familie veel aan de weet komen. Ook het doorspitten van archieven (gemeentelijk, kerkelijk, enz.) en het bezoeken van kerkhoven kan veel informatie opleveren.

Maar hoe hou je alles bij? Vroeger moest alles worden opgeschreven en in b.v. een kaartenbaksysteem worden opgeborgen, maar tegenwoordig kan de p.c. hier een belangrijk hulpmiddel bij zijn.
Natuurlijk is er op internet hierover veel informatie te vinden, maar er zijn ook talrijke softwareprogramma’s, die speciaal gemaakt zijn om de gevonden gegevens te catalogiseren en bij te houden. Zoals bij zoveel software zijn ook hier zowel gratis als betaalde programma’s beschikbaar.
Bekende betaalde programma’s zijn o.a. Haza-data, ProGen en Domus Stamboom Deluxe, alle verkrijgbaar voor prijzen die zo tussen de 50 en 100 euro liggen. Daarnaast zijn er de gratis programma’s, zoals o.a. Oedipus en Aldfaer.

Met dit laatste, geheel Nederlandstalige en in het Friese Kollum ontwikkelde programma werkt de spreker van deze middag, ons werkgroeplid Mechiel Fokkens, al een aantal jaren en hij is er beter over te spreken dan eerdere –betaalde- programma’s waar hij voorheen mee werkte.
De spreker begon met te demonstreren hoe Aldfaer wordt geïnstalleerd.
Vervolgens liet hij aan de hand van een voorbeeld (zijn eigen gegevens) zien, hoe de belangrijkste functies van het programma gebruikt kunnen worden. Zo is het b.v. mogelijk om foto’s van personen in te voeren bij de gegevens over die persoon.
Dit kan één foto zijn, maar ook meerdere, mits maar opgeslagen als Jpeg-bestand. Het programma past de grootte automatisch aan. Als de diverse gegevens eenmaal zijn ingevoerd, kan b.v. een kwartierstaat worden geproduceerd en evt. afgedrukt, maar ook de complete stamboom.
Dankzij een adellijke tak was Mechiel was al tot 1245 terug in het verleden gekomen, zodat hij hiervoor een enorme stapel papier nodig zou hebben…
Ook als men de stamboom grafisch weergeeft, kan dit worden afgedrukt, maar bij een grote stamboom heb je dan, wil het nog enigszins leesbaar blijven, eigenlijk een plotter in plaats van een printer nodig en dan nog zul je moeten plakken…

Ten slotte is het ook mogelijk om met Aldfaer een HTML weergave te maken, zodat e.e.a. geschikt wordt om op Internet te publiceren.
En nu we toch weer bij internet zijn aanbeland, nog even een paar adressen waar veel informatie is te vinden, n.l. www.geneanet.nl en www.genlias.nl Ook werd nog even gesproken over de informatie die men via de Mormonen kan krijgen. Dit kan volgens één der aanwezigen niet rechtstreeks via het internet, maar wel via een kerk van de Mormonen.
De spreker gaf nog een nuttig advies, n.l. ga eerst experimenteren met een paar gegevens en krijg zo het programma onder de knie. Dit kan een hoop typewerk schelen…
Overigens, over typewerk gesproken, de meeste programma’s zijn in staat om de gegevens als een z.g. gedcom-bestand te exporteren. Dit bestand kunt u dan evt. in een ander stamboomprogramma weer importeren, waarna de meeste (afhankelijk van het programma) gegevens weer in dat programma worden ingevoerd.